Vấn đề hoàn thuế

Câu hỏi:
 Xin cho biết tại sao phải kê khai thuế nhà thầu nước ngoài hàng năm thì mới được hoàn thuế? Chúng tôi cho rằng việc DN không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam phải khai báo hàng tháng hoặc mỗi lần phát sinh thì mới được hoàn thuế nhà thầu nước ngoài là điều bất hợp lý. Bên cạnh đó, thủ tục khai thuế rất khó khăn và dù có tiến hành theo trình tự thủ tục một cách bình thường thì việc có được hoàn thuế hay không lại được quyết định theo phán đoán của cán bộ cơ quan thuế nên điều này càng bất hợp lý. Liệu Bộ Tài chính có kế hoạch đơn giản hóa và làm minh bạch thủ tục khai thuế hay không?

Trường hợp không được miễn thuế nhà thầu nước ngoài thì có được khấu trừ vào tiền thuế người nước ngoài nộp trực tiếp khi DN Hàn Quốc nộp thuế TNDN hay không?
Trường hợp những khoản thuế không được công nhận là phần lỗ tính gộp vào chi phí khi điều tra thuế thì số thuế ấy sẽ được xử lý như thế nào?
Khi bị đánh thuế hai lần với thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam và thuế TNDN tại Hàn Quốc thì phải có phương án xử lý ra sao?
Trả lời:
- Văn bản hướng dẫn về chính sách thuế hiện hành đối với Nhà thầu nước ngoài: Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính
- Văn bản hướng dẫn về Quản lý thuế hiện hành liên quan đến Nhà thầu nước ngoài: Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Tại Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về việc khai thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.
Tại Điều 47 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Theo đó, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm khai thuế theo đúng phương pháp đã đăng ký với cơ quan thuế ((i) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, (ii) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu, (iii) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.
Đối với trường hợp các Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định thì thực hiện nộp hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư 28/2011/TT-BTC nêu trên.
Đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc diện được hoàn thuế theo Hiệp định thì thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.