Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào?

Câu hỏi:  Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào?

Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?

Câu hỏi : Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?

Xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: N gày 05/9/2012, Công ty tôi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Vậy kỳ tính t...

DN có doanh thu dưới 20 tỷ đồng được hưởng thuế suất 20%

Câu hỏi: Xin quý cơ quan cho tôi được biết những quy định mới về thuế thu nhập   doanh nghiệp được cụ thể như thế nào? Tôi xin cảm ơn

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông thực hiện như thế nào

Câu hỏi: Xin quý cơ quan cho tôi được biết thuế suất thuế TNDN phổ thông được quy định mới thế nào? Tôi xin...

Thu nhập nào được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Công ty tôi mới được thành lập về xử lý rác thải. Tôi muốn biết theo quy định mới của Luật Thuế TNDN thì những thu nhập nào ...

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Căn cứ luật thuế sửa đổi số 32 ngày 19.06.2013 Căn cứ khoản 1, điều 1, chương 1 thông tư 141 ngày 16.10.2013 thì doanh nghiệp c...

Doanh nghiệp nhà nước là trụ cột nộp thuế

Ngày 29/10, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Bảng Xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập...

Chậm thuế quá 90 ngày sẽ bị cưỡng chế

Mới đây, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các doanh nghiệp...

Doanh nghiệp sẽ được giảm 2% thuế thu nhập

Theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vừa ban hành,...

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 2014

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thuế thu nhập luôn là một trong mối những quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Từ ngày 1/1/2014, mức thuế ...

Những điểm cần biết về thuế TNDN 2013

Năm 2013, chính sách thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; Nghị định số 124/2...