DN có doanh thu dưới 20 tỷ đồng được hưởng thuế suất 20%

Câu hỏi:

Xin quý cơ quan cho tôi được biết những quy định mới về thuế thu nhập  doanh nghiệp được cụ thể như thế nào? Tôi xin cảm ơn
Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT có một số nội dung mới được như sau:
-Kể từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp (DN) HTX, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu (DT) năm không quá 20 tỷ đồng (căn cứ xác định là tổng DT bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN của năm trước liền kề).
Trường hợp DN có tổng thời gian hoạt động SXKD kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế nhiều hơn 12 tháng theo quy định hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì DT làm căn cứ xác định là DT bình quân tháng của năm 2012 hoặc bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết ngày 30/6/2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.
Thuế suất 20% trên đây không áp dụng đối với các thu nhập: chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn; chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội); chuyển nhượng dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; hoạt động SXKD ở ngoài Việt Nam; hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và hoạt động khai thác khoáng sản; kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
-Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với DN thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội cho phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01/7/2013, không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng (nhà ở xã hội phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật về nhà ở).
Chỉ áp dụng ưu đãi thuế đối với DN thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.
Tag: Luat thue thu nhap doanh nghiepluat thue