Thu nhập nào được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpCâu hỏi:
Công ty tôi mới được thành lập về xử lý rác thải. Tôi muốn biết theo quy định mới của Luật Thuế TNDN thì những thu nhập nào được ưu đãi thuế suất và thời gian ưu đãi là bao nhiêu?

Trả lời:
Ngày 26/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định (NĐ) số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). NĐ có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.
Theo quy định, thuế suất ưu đãi 10% được áp dụng trong thời hạn 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp (DN) từ thực hiện dự án đầu tư (DAĐT) mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung.
Thu nhập của DN từ thực hiện DAĐT mới thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo DN công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao….
Thu nhập của DN từ thực hiện DAĐT mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải; DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thu nhập của DN từ thực hiện DAĐT mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu; Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.
Áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập của DN từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; phần thu nhập từ hoạt động xuất bản của nhà xuất bản; phần thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí; phần thu nhập của DN từ thực hiện DAĐT - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 Luật Nhà ở; thu nhập của DN từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa bàn KT-XH khó khăn…
Áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm đối với: thu nhập của DN từ thực hiện DAĐT mới tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; thu nhập của DN từ thực hiện DAĐT mới sản xuất các loại: thép cao cấp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thiết bị tưới tiêu, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển ngành nghề truyền thống (từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 17%).
Áp dụng thuế suất 20% đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô (từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 17%).
DN có DAĐT mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, kể cả đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN (đối với DAĐT trong nước gắn với việc thành lập DN mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện), nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định trước thời điểm NĐ này có hiệu lực thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó; nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của NĐ này thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của NĐ này.
Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, trường hợp DN có dự án đầu tư đang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại NĐ này thì kể từ 01/01/2016 được áp dụng thuế suất 17% cho thời gian còn lại.
Căn cứ quy định trên đây, DN của bà có thu nhập từ thực hiện DAĐT mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm./.