Hướng dẫn cách xác định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 733/TCT-CS hướng dẫn doanh nghiệp về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). DN phải hạch toán riêng t...

Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Khi tính toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có rất nhiều việc cần lưu ý và quan tâm. Bên cạnh hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN, các bả...

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 Từ ngày 15/02/2014, nghị định 218/2013/ NĐ-CP sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó các doanh nghiệp được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập d...