Doanh nghiệp sẽ được giảm 2% thuế thu nhập

Theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vừa ban hành, có hiệu lực từ 15/2/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi, những trường hợp áp dụng thuế suất, thuế TNDN 22% sẽ được giảm xuống 20% từ 1/1/2016. 

Doanh nghiệp sẽ được giảm 2% thuế thu nhập
Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án và cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 20 tỷ đồng/năm được áp dụng là 20% thuế TNDN Trong khi đó, mức thuế suất thuế TNDN 20% đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô giảm xuống còn 17%.
Trước thời gian trên, thuế suất thuế TNDN áp dụng chung cho các doanh nghiệp vẫn là 22%. Riêng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng, mức thuế suất thuế TNDN được áp dụng là 20%. Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam, mức thuế suất thuế TNDN dao động từ 32% đến 50%.
Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, tùy vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án và cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.